Software Hakron 2.01 Betomax/Comax Contact engineering

Software

Bereken zelf welk type deuvel, hijs- en/of bevestigingsankers en stekkenbakken je nodig hebt bij elk product. Mocht je er niet uitkomen, wil je liever overleggen of je berekening laten controleren? Neem dan contact op met onze afdeling engineering. Wij helpen je graag.

Hakron Hijs- en Bevestigingsankers berekeningssoftware v2.01

Middels dit rekenprogramma kunnen diverse typen hijs- en bevestigingsankers worden bepaald in type en aantal. Voor wat betreft de hijsankers kan men kiezen tussen ankers met schroefdraad (1D), 2D ankers of onze T-slotankers (3D).

De bevestigingsankers kunnen berekend worden volgens de CEN-TS 1992-4-2.

Let op:
Hakron 2.01 is een programma voor deskundigen. De gebruiker moet op de hoogte zijn van de constructieve uitgangspunten die in het programma zijn gehanteerd en moet zelf de constructieve schematisering vaststellen die hoort bij het ontwerp.

De constructeur blijft eindverantwoordelijk voor het constructieve ontwerp.

Download hakron2.01.zip

Softwareservice Comax-stekkenbakken (Betomax/Comax)

Vaak wordt door constructeurs de vraag gesteld, welke dwarskrachten toelaatbaar zijn op onze COMAX-stekkenbakken. Om hierin tegemoet te komen, biedt Hakron de mogelijkheid om via onze website van speciaal ontwikkelde rekensoftware gebruik te maken.

Voor het berekenen van de afschuifcapaciteit van onze COMAX-stekkenbakken is door de Duitse fabrikant Betomax software ontwikkeld, op basis van de Duitse Zulassung en de Eurocodes, in combinatie met het actuele KOMO-certificaat. Zowel de Zulassung als het KOMO-certificaat kunnen desgewenst binnen het rekenprogramma worden ingezien en als pdf worden opgeslagen.

Het COMAX-rekenpakket is in 4 talen (Duits, Engels, Italiaans en Nederlands) beschikbaar. Klik hier om de software te downloaden in de vorm van een ZIP-bestand, waarin het installatiebestand is opgenomen.

We hopen dat je deze software goed kunt gebruiken. Hij komt zelf met een melding wanneer er een update is, zodat je altijd met de meest recente versie werkt. Mocht je vragen hebben, dan horen wij dat graag. 

Let op: de gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de ontwerpresultaten die hij gebruikt. Ook ónze berekeningen, controles en goedkeuringen, moeten door de constructeur worden goedgekeurd! Klik hier voor de disclaimer van de producent (onderaan / Duits).

Voor overige product software kun je contact opnemen met onze afdeling Engineering.